Сайт вчителя технологій Кречуна Миколи Терентійовича
Субота, 24.02.2018, 11:08
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 111
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Трудове навчання (технології). Креслення
Навчальні плани та програми
Воскобойник Ю.М.,
методист науково-методичного центру 
природничо-математичних дисциплін
ІППО Чернівецької області
 
Відповідно до листа МОН  України  від 09.06.2016  №1/9-296  «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»  на вивчення трудового навчання у 2016/2017 навчальному році передбачено:
у 5 – 6 класах – 2 год. на тиждень;
у 7 класах – 1 год. на тиждень;
у 8 класах – 1 год. на тиждень;
у 9 класах – 1 год. на тиждень;
у 10 – 11 класах (незалежно від профілю) – 1 год. на тиждень;
у 10 – 11 класах технологічного профілю – 6 год. на тиждень.
Окрім цього, кількість годин на вивчення навчального предмета «Трудове навчання» в усіх класах може збільшуватись за рахунок часу варіативної складової навчальних планів, передбаченої на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації. Також за рахунок варіативної складової можна впроваджувати курси за вибором технологічного спрямування.
У 2016/2017 навчальному році трудове навчання буде вивчатися за такими навчальними програмами:
5 – 8 класи – «Навчальна програма з трудо­вого навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класи» (авт.: В. Сидоренко та інші), затверджена наказом МОН України від 29.05.2015 № 585, (оновлена  із змінами та розвантаженням);
 9 класи – «Трудове навчання. 5 – 9 класи» (нова редак­ція) (за загальною редакцією В. Мадзігона);
10 – 11 класи - «Технології. 10-11 класи» (авт.: А. Терещук та інші).
Всі зазначені навчальні програми та програми з креслення розміщено на офіційному веб-сайті МОН України (http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/educational-programs/ ).
Змістове наповнення навчального предмета «Технічна творчість» (для спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням предметів технічного (інженерного) циклу) може здійснюватися за рахунок курсів за вибором відповідного спрямування.
Особливості вивчення трудового навчання в 8 класі
Починаючи з 2016/2017 навчального року за новою програмою навчатимуться восьмикласники. Програма містить обов’язкову для вивчення складову та варіативну.
Обов’язкова для вивчення складова обирається школою із запро­понованих блоків залежно від умов поділу на групи хлопців і дівчат, кадрового забезпечення та інтересів учнів. Для 8 класу пропонуються такі блоки:
Блок 1. Технологія виготовлення виробів із сортового прокату та листового металу (16 год).
Блок 2. Технологія виготовлення  швейних виробів (16 год).
Блок 3.Технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення(16 год).                                                                                                                                    
Вивчення теми «Основи проектної діяльності» можливе за двома варіантами:
1) останньою темою обов’язкової для вивчення складової, після якої відразу планується вивчення варіативних модулів;
2) під час освоєння варіативних модулів.
Для набуття учнями корисних навичок під час навчального процесу програмою передбачено розділ «Технологія побутової діяльності». Особливість цього розділу полягає в тому, що кожна його тема може вивчатися в  будь-який час, не порушуючи при цьому календарного плану. Це може бути після закінчення розділу, блоку чи модуля; перед закінченням чи на початку чверті, семестру, навчального року; у випадках, коли учні з тих чи інших причин (багато відсутніх, непідготовлені до уроку, релігійні чи шкільні свята тощо) не можуть виконати заплановану роботу.
Порядок вивчення розділів і тем обов’язкової для вивчення складової визначено навчальною програмою.
Із результатами конкурсного відбору підручників для учнів 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів можна ознайомитися на сайті МОН  за  посиланням:            
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/konkurs-pidruchnikiv-2016//.
Освоєння варіативних модулів здійснюється на основі проектно-технологічної діяльності. Варіативні модулі обираються залежно від матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу, бажання учнів, регіональних традицій. Перелік варіативних модулів для 5-6 класів (по 20 год.)  та  7-9 класів (по 16 год.) наведено у пояснювальній записці «Програми з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5—9 класи»,  (В.К.Сидоренко та ін.).
Із зазначеного переліку для 5-6 класів  варто обрати по 2 варіативні модулі, а для 7-9 класів - лише 1 модуль. Засвоєння варіативних модулів відбувається за окремо розробленими програмами до них. Будь-який варіативний модуль для 5-6 класів можна обрати лише один раз: у 5 чи в 6 класі. Так само, будь-який варіативний модуль для 7-9 класів можна обрати лише один раз: у 7,8 чи 9 класі.
Реалізація змісту трудового навчання в 9 класі забезпечується навчальною програмою «Трудове навчання. 5-9 класи» (нова редакція) за загальною редакцією В. М. Мадзігона, яка має гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки» (від 27.08.2010 № 1/11-8205). Програма з варіативними модулями розміщена на офіційному сайті Міністерства www.mon.gov.ua.
Зміст навчального предмета реалізується за трьома варіантами програми:
-              для хлопців;         -   для дівчат;
-              для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат.
Навчальна програма, за якою навчаються учні 9 класів, побудована за модульною системою. Вона складається з інваріантних (обов’язкових), варіативних (на вибір) та базового (для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат) модулів.
Інваріантний зміст трудового навчання розрахований на засвоєння окремими групами хлопців і дівчат. Він займає приблизно половину навчального часу.
Варіативні модулі обирає вчитель у залежності від матеріально-технічної бази, фахової підготовленості, регіональних традицій наповнюваності класів та бажання учнів.
Зміст трудового навчання для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат складається лише з варіативних модулів. При цьому  учні мають освоїти базовий модуль. Наскрізними лініями, що закладені у зміст базового модуля є:
·              проектування виробів;
  • конструкційні матеріали;
  • основи техніки і технологій.
На засвоєння навчального матеріалу, передбаченого базовим модулем, не відводиться окремих годин. Він вивчається інтегровано з вивченням варіативних модулів. Учителеві на початку навчального року необхідно спланувати перелік та послідовність вивчення варіативних модулів, а також розподілити навчальний матеріал, передбачений базовим модулем.
Практичні роботи (вироби і проекти)
Результатом діяльності учнів під час вивчення кожного блоку обов’язко­вої для вивчення складової програми має бути виріб, а будь-якого варіа­тивного модуля проект.
Вся проектна документація (зображення виробу, розрахунок ма­теріалів, послідовність виготовлення тощо) учнями 5-7 класів ви­конується в робочих зошитах. Під час виконання  проектів у 9 класі учні мають зібрати матеріали (зображення виробу, зображення виробів-аналогів з їх аналізом, вибір та розрахунок матеріалів, відповідний план реалізації проекту) у проектну папку.
До переліку практичних робіт варто включати такі, що сприяють формуванню національно-патріотичних почуттів учнів. Зокрема, це можуть бути предмети і речі, що у своєму змісті пов’язані з народною культурою українців, а саме:виготовлення декоративно-ужиткових і ремісничих  виробів, що були характерними для побуту українців. Також це можуть бути вироби військово-патріотичного призначення (різноманітні за конструкцією та складністю виготовлення «пічки», «якорі» для пошуку розтяжок, маскувальні сітки, сумки для аптечок, рукавиці, сувеніри з патріотичною символікою).
Рекомендації до проведення занять
Сучасне трудове навчання базується на практичній діяльності учнів. Кожен урок повинен мати практичну спрямованість.
Зміст практичних робіт визначається вчителем самостійно залежно від теми уроку та виду робіт, що виконуватимуться під час уроку. Засво­єння теоретичного матеріалу доцільно проводити під час практичних робіт, не витрачаючи на це окремого навчального часу. Однак не ви­ключається можливість проведення уроків засвоєння нових знань, під час яких учитель може розкрити навчальний матеріал усього мо­дуля або його окремої частини. Такі уроки в навчальному процесі мо­жуть бути поодинокими.
Резерв часу, передбачений програмою, учитель може використати на підсилення окремих складових навчальної програми на свій вибір.
 
Допрофільне та профільне навчання
З метою свідомого вибору учнями профілю навчання з 8 класу запроваджується допрофільне навчання. У 8-9 кл. учні повинні глибше познайомитися з різними профілями та напрямами навчання. Таке ознайомлення може здійснюватися за рахунок упровадження курсів за вибором та профорієнтаційних курсів.
Курси за вибором  дають змогу учням  не тільки  оволодіти технологією вибору, а й апробувати різний зміст з метою самовизначення.
Іншою складовою допрофільного навчання є профорієнтаційні курси. Міністерством освіти і науки України надано гриф навчальним програмам курсів «Людина і світ професій» для учнів 8-9 класів та «Побудова кар’єри» для учнів 10-11 класів. Зазначені курси за вибором можуть бути розраховані на 9, 18, 35 і навіть 70 год. Програми курсів надруковано на сторінках фахового журналу «Трудова підготовка в закладах освіти» та фахової газети «Трудове навчання». 
Головна мета курсу «Людина і світ професій» — підготовка учнів 8-9 класів до вибору профілю навчання у старшій школі. Мета курсу реалізуєть­ся у процесі виконання комплексу навчальних і виховних завдань.
Змін у вивченні трудового навчання  у старшій школі у порівнянні з трьома минулими роками не відбулося, тому методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (технологій) у 2012-2016 навчальних роках у частині старшої школи є чинними. Змістове наповнення технологічного профілю може складатися з декількох курсів за вибором «Професійні проби». Такі курси освоюються учнями послідовно. Програми таких курсів повинні мати відповідний гриф МОН України.
Вивчення креслення
Важливою складовою технологічної підготовки школярів є знання ними основ графічної грамоти. Вивчення курсу креслення передбачено в 11 класах технологічного напряму в обсязі 2 год. на тиждень за навчальною програмою «Креслення. 11 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 19.11. 2013 р. № 1/11-17681) .
У 8-11 класах креслення може вивчатися як курс за вибором за навчальною програмою «Креслення» для загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 19.11. 2013 р. № 1/11-17679).
Розпочинається вивчення креслення  в 7 класах спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів технічного (інженерного) циклу. Вивчення предмета здійснюється за навчальною програмою «Креслення. 7-8 класи» (лист Міністерства освіти і науки  України від 19.11. 2013 №1/11-17674).
Поділ класів на групи
Навчання хлопців і дівчат на уроках трудового навчання від­бувається окремо. Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки Укра­їни від 20.02.02 р.
№ 128, і відбувається за наявності в класі більше 27 учнів для міських шкіл та більше 25 для сільських. Якщо кількість учнів у класі не дає змоги здійснити поділ на групи на гендерній осно­ві, можна скористатись іншими варіантами формування груп: з пара­лельних чи наступних класів; поділ на групи за рахунок варіативної складової навчального плану.
           Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів,  ведення класних журналів,  проведення інструктажів та інші  питання з ОП та БЖД під час вивчення трудового навчання (технологій) у 2012-2016 навчальних роках є також чинними і у 2016/2017 навчальному році.
Матеріали, які висвітлюють питання організації навчальної діяльності з технологій, вчителі можуть знайти на сторінках періодичних видань та спеціалізованих сайтів:
1. Журнал «Трудова підготовка в закладах освіти» видавництва «Педагогічна преса» http://pedpresa.com.ua/magazines/view/13/
2. Газета «Трудове навчання» видавництва «Шкільний світ» (12 випусків на рік) http://www.osvitaua.com/tn/
3. Журнал «Трудове навчання в школі» видавничої групи «Основа» (12 випусків на рік) http://journal.osnova.com.ua/magazines/26
4. Сайт ІППО КУ імені Бориса Грінченка www.ippo.org.ua
5. Сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України www.mon.gov.ua
6. Сайти: http://trudove.org.ua/ , Веб-сайт http://trudpalcv.at.ua/
http://trudovik45.ucoz.ru/ (сайт учителя технології)
http://terpug.at.ua/load/36-1-0-19 (популярна технологія)
http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/ (лобзик)
http://stranamasterov.ru/ (город майстрів)
http://www.sitschool.narod.ru/ (адреси освітніх та шкільних сайтів)
http://www.teachers.at.ua/news/ (каталог різних освітніх сайтів)
http://www.teachers.at.ua/ (довідник для вчителя)
http://festival.1september.ru/subjects/21/ (фестиваль «Відкритий урок»)
         
 
 
 
Методист НМЦ ПМД ІППОЧО                                          Ю.М.Воскобойник
Вхід на сайт

Пошук
Календар
«  Лютий 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
Архів записів
Корисні посилання